CUSTOM POWER BANK แบตสำรอง พร้อมผลิตเป็นสินค้าพรีเมี่ยม สมนาคุณ ในราคาส่ง และสามารถจัดว่าโลโก้ได้ตามต้องการ เรามีบริการออกแบบให้ฟรี ด้านคุณภาพเรารับประกันสินค้าให้ 1 ปี ยินดีให้คำปรึกษาและวางแผนการผลิตก่อนตัดสินใจ

Showing 1–12 of 21 results

Show sidebar
Custom Power Bank แบตสำรอง CM-21
Close

(cm-21) Custom Power Bank แบตสำรอง

Custom Power Bank 

SMART-POWER BANK

จำนวนการผลิดขึ้นต่ำ : 100 ชิ้น วัสดุ : PVC ระยะเวลาในการผลิต : 25-30 วัน ชมตัวอย่าง : 3-5 วัน ทางรูปภาพ (ตัวอย่างจริง 7-15 วัน) ความจุ : 2000 || 2200 || 2500 || 2600 || 3000 mAh สี : ผลิตตามแบบ ไฟเข้า : DC 5.0V-1000mA ไฟออก : Single USB out put, USB * 5V-1A ติดต่อที่ 02-415-8994-7  | 02-415-8851 E-Mail : sumup.info@gmail.com
Custom Power Bank แบตสำรอง CM-20
Close

(cm-20) Custom Power Bank แบตสำรอง

Custom Power Bank 

SMART-POWER BANK

จำนวนการผลิดขึ้นต่ำ : 100 ชิ้น วัสดุ : PVC ระยะเวลาในการผลิต : 25-30 วัน ชมตัวอย่าง : 3-5 วัน ทางรูปภาพ (ตัวอย่างจริง 7-15 วัน) ความจุ : 2000 || 2200 || 2500 || 2600 || 3000 mAh สี : ผลิตตามแบบ ไฟเข้า : DC 5.0V-1000mA ไฟออก : Single USB out put, USB * 5V-1A ติดต่อที่ 02-415-8994-7  | 02-415-8851 E-Mail : sumup.info@gmail.com
Custom Power Bank แบตสำรอง CM-19
Close

(cm-19) Custom Power Bank แบตสำรอง

Custom Power Bank 

SMART-POWER BANK

จำนวนการผลิดขึ้นต่ำ : 100 ชิ้น วัสดุ : PVC ระยะเวลาในการผลิต : 25-30 วัน ชมตัวอย่าง : 3-5 วัน ทางรูปภาพ (ตัวอย่างจริง 7-15 วัน) ความจุ : 2000 || 2200 || 2500 || 2600 || 3000 mAh สี : ผลิตตามแบบ ไฟเข้า : DC 5.0V-1000mA ไฟออก : Single USB out put, USB * 5V-1A ติดต่อที่ 02-415-8994-7  | 02-415-8851 E-Mail : sumup.info@gmail.com
Custom Power Bank แบตสำรอง CM-18
Close

(cm-18) Custom Power Bank แบตสำรอง

Custom Power Bank 

SMART-POWER BANK

จำนวนการผลิดขึ้นต่ำ : 100 ชิ้น วัสดุ : PVC ระยะเวลาในการผลิต : 25-30 วัน ชมตัวอย่าง : 3-5 วัน ทางรูปภาพ (ตัวอย่างจริง 7-15 วัน) ความจุ : 2000 || 2200 || 2500 || 2600 || 3000 mAh สี : ผลิตตามแบบ ไฟเข้า : DC 5.0V-1000mA ไฟออก : Single USB out put, USB * 5V-1A ติดต่อที่ 02-415-8994-7  | 02-415-8851 E-Mail : sumup.info@gmail.com
Custom Power Bank แบตสำรอง CM-17
Close

(cm-17) Custom Power Bank แบตสำรอง

Custom Power Bank 

SMART-POWER BANK

จำนวนการผลิดขึ้นต่ำ : 100 ชิ้น วัสดุ : PVC ระยะเวลาในการผลิต : 25-30 วัน ชมตัวอย่าง : 3-5 วัน ทางรูปภาพ (ตัวอย่างจริง 7-15 วัน) ความจุ : 2000 || 2200 || 2500 || 2600 || 3000 mAh สี : ผลิตตามแบบ ไฟเข้า : DC 5.0V-1000mA ไฟออก : Single USB out put, USB * 5V-1A ติดต่อที่ 02-415-8994-7  | 02-415-8851 E-Mail : sumup.info@gmail.com
Custom Power Bank แบตสำรอง CM-16
Close

(cm-16) Custom Power Bank แบตสำรอง

Custom Power Bank 

SMART-POWER BANK

จำนวนการผลิดขึ้นต่ำ : 100 ชิ้น วัสดุ : PVC ระยะเวลาในการผลิต : 25-30 วัน ชมตัวอย่าง : 3-5 วัน ทางรูปภาพ (ตัวอย่างจริง 7-15 วัน) ความจุ : 2000 || 2200 || 2500 || 2600 || 3000 mAh สี : ผลิตตามแบบ ไฟเข้า : DC 5.0V-1000mA ไฟออก : Single USB out put, USB * 5V-1A ติดต่อที่ 02-415-8994-7  | 02-415-8851 E-Mail : sumup.info@gmail.com
Custom Power Bank แบตสำรอง CM-15
Close

(cm-15) Custom Power Bank แบตสำรอง

Custom Power Bank 

SMART-POWER BANK

จำนวนการผลิดขึ้นต่ำ : 100 ชิ้น วัสดุ : PVC ระยะเวลาในการผลิต : 25-30 วัน ชมตัวอย่าง : 3-5 วัน ทางรูปภาพ (ตัวอย่างจริง 7-15 วัน) ความจุ : 2000 || 2200 || 2500 || 2600 || 3000 mAh สี : ผลิตตามแบบ ไฟเข้า : DC 5.0V-1000mA ไฟออก : Single USB out put, USB * 5V-1A ติดต่อที่ 02-415-8994-7  | 02-415-8851 E-Mail : sumup.info@gmail.com
Custom Power Bank แบตสำรอง CM-14
Close

(cm-14) Custom Power Bank แบตสำรอง

Custom Power Bank 

SMART-POWER BANK

จำนวนการผลิดขึ้นต่ำ : 100 ชิ้น วัสดุ : PVC ระยะเวลาในการผลิต : 25-30 วัน ชมตัวอย่าง : 3-5 วัน ทางรูปภาพ (ตัวอย่างจริง 7-15 วัน) ความจุ : 2000 || 2200 || 2500 || 2600 || 3000 mAh สี : ผลิตตามแบบ ไฟเข้า : DC 5.0V-1000mA ไฟออก : Single USB out put, USB * 5V-1A ติดต่อที่ 02-415-8994-7  | 02-415-8851 E-Mail : sumup.info@gmail.com
Custom Power Bank แบตสำรอง CM-13
Close

(cm-13) Custom Power Bank แบตสำรอง

Custom Power Bank 

SMART-POWER BANK

จำนวนการผลิดขึ้นต่ำ : 100 ชิ้น วัสดุ : PVC ระยะเวลาในการผลิต : 25-30 วัน ชมตัวอย่าง : 3-5 วัน ทางรูปภาพ (ตัวอย่างจริง 7-15 วัน) ความจุ : 2000 || 2200 || 2500 || 2600 || 3000 mAh สี : ผลิตตามแบบ ไฟเข้า : DC 5.0V-1000mA ไฟออก : Single USB out put, USB * 5V-1A ติดต่อที่ 02-415-8994-7  | 02-415-8851 E-Mail : sumup.info@gmail.com
Custom Power Bank แบตสำรอง CM-12
Close

(cm-12) Custom Power Bank แบตสำรอง

Custom Power Bank 

SMART-POWER BANK

จำนวนการผลิดขึ้นต่ำ : 100 ชิ้น วัสดุ : PVC ระยะเวลาในการผลิต : 25-30 วัน ชมตัวอย่าง : 3-5 วัน ทางรูปภาพ (ตัวอย่างจริง 7-15 วัน) ความจุ : 2000 || 2200 || 2500 || 2600 || 3000 mAh สี : ผลิตตามแบบ ไฟเข้า : DC 5.0V-1000mA ไฟออก : Single USB out put, USB * 5V-1A ติดต่อที่ 02-415-8994-7  | 02-415-8851 E-Mail : sumup.info@gmail.com
Custom Power Bank แบตสำรอง CM-11
Close

(cm-11) Custom Power Bank แบตสำรอง

Custom Power Bank 

SMART-POWER BANK

จำนวนการผลิดขึ้นต่ำ : 100 ชิ้น วัสดุ : PVC ระยะเวลาในการผลิต : 25-30 วัน ชมตัวอย่าง : 3-5 วัน ทางรูปภาพ (ตัวอย่างจริง 7-15 วัน) ความจุ : 2000 || 2200 || 2500 || 2600 || 3000 mAh สี : ผลิตตามแบบ ไฟเข้า : DC 5.0V-1000mA ไฟออก : Single USB out put, USB * 5V-1A ติดต่อที่ 02-415-8994-7  | 02-415-8851 E-Mail : sumup.info@gmail.com
Custom Power Bank แบตสำรอง CM-10
Close

(cm-10) Custom Power Bank แบตสำรอง

Custom Power Bank 

SMART-POWER BANK

จำนวนการผลิดขึ้นต่ำ : 100 ชิ้น วัสดุ : PVC ระยะเวลาในการผลิต : 25-30 วัน ชมตัวอย่าง : 3-5 วัน ทางรูปภาพ (ตัวอย่างจริง 7-15 วัน) ความจุ : 2000 || 2200 || 2500 || 2600 || 3000 mAh สี : ผลิตตามแบบ ไฟเข้า : DC 5.0V-1000mA ไฟออก : Single USB out put, USB * 5V-1A ติดต่อที่ 02-415-8994-7  | 02-415-8851 E-Mail : sumup.info@gmail.com