Blog

การคำนวน จำนวนการชาร์จ ไฟ

การคำนวนความจุไฟ Power Bank ให้ตรงกับการใช้งาน

ทำไมที่ชาร์ตแบตสำรอง ความจุไฟระดับ 30,000 mAh ถึงชาร์จ wholesale nfl jerseys iPhone 5s (1,570 mAh) ได้แค่ 2-3 รอบเอง เพราะถ้าคำนวนตรงๆ แล้วน่าจะชาร์จได้ 19 รอบ (30,000/1,570 = 19.1 รอบ) ใช่หรือไม่?

ขออธิบายง่ายๆดังนี้ครับ สิ่งที่ควรทราบ คือ แบตเตอรี่ในสมาร์ทโฟน มีแรงดัน 5 volt และแบตเตอรี่ที่อยู่ภายในตัว Power Ford Bank มีแรงดัน 3.7 volt ดังนั้นการจะชาร์จไฟไปเข้าสมาร์ทโฟน จะมีการปรับแรงดันของ Power Bank จาก 3.7V ให้ Output เป็น 5V ทำให้กระแสไฟ mAh ที่ตัว Power Bank ลดลง หรือที่เรียกว่า Conversion Loss Parkman ครับ สิ่งนี้เองที่ทำให้แบตสำรอง Power Bank เกิดการสูญเสียพลังงานจากชาร์จไฟเข้าสมาร์ทโฟน/แท๊บเล็ต

ดังนั้นความจุของ แบตสำรอง ที่ “ชาร์จได้จริง” จะไม่ใช่ 30000 mAh เนื่องจาก Power Bank ที่สูญเสียพลังงานไปจะเหลือกระแสไฟที่ใช้ได้จริงประมาณ 60-70% (***แต่ความจริงแบรนด์ที่สินค้าแบรนด์เกรดดีๆควรจะได้ 70-75% ถ้าได้ Changelog 60% ก็ถือว่าเป็นสินค้า Copy หรือ No Name ที่คุณภาพไม่ค่อยดีครับ) ทีนี้ความจุแบตสำรอง 30,000 mAh จะเหลือพลังงานที่ใช้ได้จริงประมาณ 18,000 mAh (30,000*60% = 18,000 mAh) ทำให้ชาร์จ iPhone 5s ได้ประมาณ 11.5 รอบ
ปัจจัยที่สำคัญอีกอย่างก็คือ สินค้าแบตสำรองโนเนม หรือของก๊อปปี้ อาจจะลดต้นทุนด้วยการใส่แบตเตอรี่ที่มีความจุน้อยกว่าตัวเลขที่แจ้งไว้ครับ ทำให้บางแบบบอก 30,000mAh แต่ชาร์จได้แค่ 2-3 Nails รอบ

วิธีคำนวณ : ถ้าเราอยากทราบว่าพาวเวอร์แบงค์สามารถชาร์จไฟเข้าไปในสมาร์ทโฟน/แท๊บเล็ต ในปริมาณพลังงานที่ใช้ได้จริงเท่าไร สามารถคำนวณโดยใช้วิธีคำนวณตามภาพด้านล่าง

ที่นี้ขอยกตัวอย่างการคำนวณการความจุไฟที่ใช้ได้จริง ของแบตสำรอง 13,000 mAh กับ iPhone 5S เปรียบเทียบกันระหว่าง Power bank ที่เป็นสินค้าแบรนด์เกรดคุณภาพดี กับ สินค้า Copy, No Name คุณภาพต่ำ มาแสดงได้ดังนี้

สินค้าเกรด Copy, No Name cheap MLB jerseys ไม่ได้คุณภาพ 13000mAh ชาร์ตได้ประมาณ 4-5 รอบ (iPhone 5s)
>> ความจุไฟของแบตสำรอง mAh ที่แจ้ง x 60% (ตัวเลขสำหรับสินค้า Copy, No Name) = ความจุไฟจริง mAh
ตัวอย่าง : Power Bank ความจุ 13,000 mAh จะสามารถชาร์จ iPhone 5S ความจุ 1,570 mAh ได้กี่ครั้ง
>> ความจุไฟแบตสำรอง 13,000 mAh x 60% = ความจุชาร์จได้จริง 7,800 mAh
นำ 7,800 mAh หาร 1,570 mAh = 4.9 ครั้ง (สามารถชาร์จ iPhone 5S ได้ประมาณ 4.9 ครั้ง )
ถ้าชาร์จได้เพียง 2-3 รอบ wholesale NFL jerseys ก็เป็นไปได้ว่าความจุไฟจริง น้อยกว่า ที่แจ้งไว้ครับ

สินค้าแบรนด์ คุณภาพดี ได้มาตรฐาน 13000mAh ควรชาร์ตได้ 6.2 รอบ (iPhone 5S)
>> ความจุไฟของแบตสำรอง mAh ที่แจ้ง x 75% (ตัวเลขสำหรับสินค้าแบรนด์เกรดดี) = ความจุไฟจริง mAh
ตัวอย่าง Download : Power Bank ความจุ 13,000 mAh จะสามารถชาร์จ iPhone 5S ความจุ 1,570 mAh ได้กี่ครั้ง
>> ความจุไฟแบตสำรอง 13,000 mAh x 70% = ความจุชาร์จได้จริง 9,750 mAh
นำ 9,750 mAh หาร 1,570 mAh = 6.21 ครั้ง (สามารถชาร์จ iPhone 5S ได้ประมาณ 6.21 ครั้ง )

ทีนี้เพื่อนๆ ก็พอมีแนวทางในการเลือกซื้อแบตสำรอง Power Bank ให้เหมาะกับความจุสมาร์ทโฟน/แท๊บเล็ต ของเรา เพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตามตัวอย่าง ถ้าเราต้องการให้สามารถชาร์จ iPhone 5S ได้ 6 รอบ ก็ควรเลือกซื้อ Power bank ขนาดประมาณ 13,000 mAh ที่เป็นสินค้าแบรนด์ เกรดคุณภาพ ครับ
ถ้าไปเจอสินค้า copy หรือ No Name ที่คุณภาพต่ำ ต่อให้แจ้งว่าไฟ 30,000mAh ก็อาจจะชาร์จได้เพียง 2-3 รอบเท่านั้นเองครับ

*** เทคนิคง่ายๆ ตอนเลือกซื้อ power bank ควรสอบถามทางร้านก่อนว่า ชาร์จสมาร์ทโฟน/แท๊ปเล็ต แต่ละรุ่นกี่รอบ ตามตัวอย่าง power bank 13,000 mAh ถ้าชาร์จได้ 4-5 รอบ (60% ของความจุแบตสำรอง) ถือว่าไม่ได้มาตรฐาน ถ้าเป็นสินค้าแบรนด์ควรชาร์จได้ 6 รอบขึ้นไปครับ (70-75% ของความจุแบตสำรอง) ครับ

ขนาดแบตของสมาร์ทโฟนรุ่นต่างๆ
i-Phone 6 Plus ความจุประมาณ 2915 mAh
i-Phone 6 ความจุประมาณ 1810 mAh
I-Phone 5s ความจุประมาณ 1570 mAh
I-Phone 5c ความจุประมาณ 1507 mAh
I-Phone 5 ความจุประมาณ 1440 mAh
I-Phone 4S ความจุประมาณ 1430 n?ste mAh

I-Pad mini 3 ความจุประมาณ 6471 mAh
I-Pad mini 2 ความจุประมาณ 6471 mAh
I-pad Air 2 ความจุประมาณ 7340 mAh
I-pad Air ความจุประมาณ 8827 mAh

Sumsung Galaxy s5 ความจุประมาณ ประมาณ 2800 mAh
Sumsung Galaxy s4 ความจุประมาณ ประมาณ 2600 mAh
Sumsung Galaxy s3 ความจุประมาณ ประมาณ 2100 mAh

Sumsung Galaxy Note4 ความจุประมาณ ประมาณ 3220 mAh
Sumsung Galaxy Note3 ความจุประมาณ ประมาณ 3200 mAh
Sumsung Galaxy Note2 ความจุประมาณ ประมาณ 3100 mAh

Nokia Lumia 520 ความจุประมาณ 1430 mAh
Nokia Lumia 620 ความจุประมาณ 1330 mAh
Nokia Lumia 920 ความจุประมาณ 2000 mAh

ขอบคุณ ข้อมูลจาก hunzacase